Call for abstracts

Konferensen erbjuder seminariepass med möjlighet att presentera aktuella FoU-arbeten, forskningsresultat, utvecklingsarbeten, projekt- och samverkansidéer utifrån följande fyra teman:

  • Vad är FoU idag – och vart är vi på väg?
  • Praktikbaserad kunskap, kunskapsbaserad praktik – hur hänger det ihop?
  • Vilken position tar FoU i kunskapssverige?
  • När behövs FoU? Hur blir FoU värdeskapande? Med vem? För vem?

Sista datum för inskickande av abstracts har nu passerat

Sista datum för insändande av abstracts var 2019-05-15.
Vi sparar bara insända uppgifter så länge de behövs för avsett ändamål, och du kan när som helst begära att få dem raderade. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.