Personuppgiftshantering

Vilka uppgifter vi samlar in och varför

I samband med anmälan till konferensen samt vid insändande av abstrakt begär vi in följande personuppgifter:
  • Namn
  • E-postadress
  • Tillhörighet (FoU-enhet/organisation)
Vid konferensanmälan samlar vi in bokningsuppgifter samt uppgifter om eventuell allergi (specialkost). Vid inskickning av abstrakt samlar vi vidare in uppgifter om namn på övriga medverkande. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna hantera anmälningar och registrering och hantering av till konferensen insända abstrakt.

Lagring

Vi lagrar personuppgifterna på ett säkert sätt, och att endast de personer som behöver dem har tillgång till de olika uppgifterna. Vi sparar bara personuppgifter så länge vi behöver dem, maximalt 5 år. Vill du få dina personuppgifter eller insända abstrakt raderade tidigare eller har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Tredje part

Vi säljer ej personuppgifter till tredje part. Viss information måste dock delas med externa parter för följande ändamål:
  • Med webbhotellet, för att formuläret för insändande av akstrakt skall fungera.
  • Med leverantören av anmälningsformulär, för att hantera inkomna konferensregistreringar.

Om du har några frågor

Om du har några frågor gällande vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta någon av de ansvariga för konferensen.