Årsmöte 2019

All information och handlingar som rör årsmötet finner du på Intresseföreningen för FoU-enheter inom välfärdsområdets webbplats, www.fouvalfard.se