Mötesplatser och Kvällsmingel

Nätverksträffar
Målgrupp:        Anställda inom FoU-välfärds medlemsorganisationer.
Tid:                     11 september kl. 13.00-16.00
Plats:                  Information kommer

Nätverksträffarna är informella träffar med olika fokusområden. Syftet med dem är erfarenhetsutbyte och de bygger på deltagarnas egna frågor som man diskuterar tillsammans. Ni som vill ha en nätverksträff i samband med konferensen, hör av er till oss så hjälper vi er med lokal. När efterfrågan på nätverksträff dyker upp uppdaterar vi hemsidan med information om det.

Anmälda nätverksträffar 

  • Nätverksmöte FoU-chefer/FoU-ansvariga. Kontakt: Lis Palm, Fyrbodal. 


Kvällsmingel
Målgrupp:        Anställda inom FoU-välfärds medlemsorganisationer.
Tid:                     11 september kl. 18.30
Plats:                  Information kommer