Om föreläsarna

Louise Bringselius
Docent i företagsekonomi

När forskning och praktik möts

Forskningen anklagas ibland för att leva i ett elfenbenstorn, medan praktiken anklagas för att inte vilja ta vara på forskningens resultat. Hur kan forskning och praktik mötas? Louise Bringselius berättar hur man kan utveckla goda strukturer för samverkan och vilka utmaningar man bör vara beredd på.
Bernt Gustavsson
Professor i pedagogisk filosofi

Framtidsperspektiv på kunskap och praktik
– Förhållandet mellan teori och praktik i kunskap och forskning

En föreläsning om förhållandet mellan teori och praktik i kunskap och forskning. Här presenterar jag några olika filosofiska utgångspunkter för kunskap  och vilken betydelse de har för olika typer av forskning. Jag tar också upp några exempel på olika försök att kombinera praktik och teori inom olika områden.
Anne Richter
Docent i psykologi

Framtidsperspektiv på kunskap och praktik
– Från Kunskap till Praktik: Hur kan FoU främja processen?

Anne Richter är docent i psykologi. Hennes forskning fokuserar på arbets- och organisationspsykologi på olika nivåer och forskargruppsledare vid  forskargruppen Intervention processes and outcomes (PROCOME) vid KarolinskaInstitutet, som studerar processer och utfall av förbättringsprojekt inom hälso- och sjukvård. Forskningen syftar till att öka kunskapen om vilka effekter olika typer av förbättringsarbete har och vilken betydelse olika implementeringskomponenter har för ettförbättringsprojekts resultat. Annes forskning handlar om att förstå implementering, förändringsprocesser och hur ledarskap kan påverka och underlätta dessa processer.

Stockholms Improvisationsteater

Stockholms Improvisationsteater värnar om fantasins plats i en effektiv och hård värld. Med humorn som verktyg ifrågasätter vi normer, traditioner och invanda tankebanor. Vi balanserar ständigt på slak lina mellan lågt och högt, aktualitet och tidlöshet, den lilla människan och de stora frågorna, filosofi och vardag, nuet och evigheten. Vi är Sveriges största och äldsta improvisationsteater i snart 30 år har vi utbildat och roat hela Sverige.
På denna konferens är vår målsättning att bjuda på scener kring temat som roar, överraskar och ställer frågor.